Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2020-05-27 14:20 2020-06-30 10:00
2. RDW PUŁAWY: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI OPOKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 854 ANNOPOL – KOSIN – ANTONIÓW – GORZYCE, NA ODCINKU OD KM 2+375 DO KM 2+575 2020-06-04 10:09 2020-06-22 10:00
3. RDW PUŁAWY: REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIECIECHÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 824 ŻYRZYN – PUŁAWY – OPOLE LUBELSKIE – JÓZEFÓW – ANNOPOL OD KM 72+359 DO KM 72+739 2020-06-01 12:26 2020-06-16 10:00
4. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Remont mostu przez rzekę Krzewiankę w m. Szcześniki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 819 km 45+901 2020-05-12 11:17 2020-06-15 09:00
5. RDW PUŁAWY: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW W SEZONIE 2020/2021 2020-05-26 09:48 2020-06-08 10:00
6. RDW Hrubieszów. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, chodników i ścieżek rowerowych w sezonach zimowego utrzymania dróg: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie. 2020-04-20 10:22 2020-05-29 10:00
7. RDW w Lublinie z/s w Bychawie: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2020-04-27 11:16 2020-05-28 09:45
8. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włodawie, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – II przetarg 2020-04-22 12:14 2020-05-28 09:00
9. Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej 2020-04-23 10:22 2020-05-27 08:45
10. Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2020 roku 2020-05-05 13:14 2020-05-26 10:00
11. RDW PUŁAWY: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 2020-05-12 10:13 2020-05-26 10:00
12. Opracowanie projektów organizacji ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Lublinie. 2020-05-14 12:32 2020-05-25 10:00
13. RDW PUŁAWY: REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ANNOPOL W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 824 ŻYRZYN – PUŁAWY – OPOLE LUBELSKIE – JÓZEFÓW – ANNOPOL OD KM 78+492 DO KM 78+992 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 108560L DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 2020-05-06 12:30 2020-05-21 10:00
14. Rejon dróg Wojewódzkich w Parczewie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2020-04-15 10:10 2020-05-18 10:00
15. Usługi zimowego utrzymania chodników na terenie RDW Zamość w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2020-04-10 10:13 2020-05-14 09:30
16. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833w m Kraśnik 2020-03-03 10:39 2020-05-11 10:00
17. RDW w Chełmie. Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych 2020-04-28 11:39 2020-05-11 10:00
18. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ( zadanie nr 1 i nr 3 ) 2020-04-23 10:55 2020-05-07 09:30
19. Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 833 w m. Kraśnik 2020-03-23 10:16 2020-05-05 10:00
20. Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) 2020-04-09 10:20 2020-04-24 10:00
21. RDW PUŁAWY: REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ANNOPOL W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 824 ŻYRZYN – PUŁAWY – OPOLE LUBELSKIE – JÓZEFÓW – ANNOPOL OD KM 78+492 DO KM 78+992 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 108560L DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 2020-04-09 14:25 2020-04-24 10:00
22. RDW PUŁAWY: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 2020-03-10 11:25 2020-04-23 10:00
23. Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 2020-03-13 09:46 2020-04-23 10:00
24. USŁUGI KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW Z PASÓW DROGOWYCH NA TERENIE RDW W PUŁAWACH 2020-04-07 09:36 2020-04-20 10:00
25. RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) 2020-03-17 10:33 2020-04-17 10:00
26. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie 2020-03-16 11:18 2020-04-17 09:00
27. RDW w Lublinie z/s w Bychawie - Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie 2020-04-01 13:19 2020-04-15 09:45
28. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu 2020-03-11 13:20 2020-04-15 09:30
29. RDW w Lublinie z/s w Bychawie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2020-03-11 11:59 2020-04-14 09:45
30. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie 2020-03-03 10:27 2020-04-10 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne