Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec – Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) 2021-05-04 07:49 2021-06-07 10:00
2. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa obwodnicy północnej Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa 2021-04-30 09:31 2021-05-31 10:00
3. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole). 2021-04-23 09:40 2021-05-27 10:00
4. Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji Projektu pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda”. 2021-05-11 10:12 2021-05-20 09:00
5. RDW w Chełmie. Remont mostu przez rzekę Giełczew w m. Pilaszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski-Żółkiewka-Sitaniec w km 18+827 2021-05-04 11:13 2021-05-18 09:00
6. RDW w Hrubieszowie. Czyszczenie separatorów i osadników wraz z dokonaniem przeglądów. 2021-04-30 11:47 2021-05-17 10:00
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa 2021-04-28 10:55 2021-05-14 10:00
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 122+146 do km 122+646 i na odcinku od km 133+875 do km 147+520 2021-04-30 12:24 2021-05-14 09:30
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki od km 64+959,88 do km 65+100,35 oraz na odcinku od km 65+613,50 do km 66+104,45’’ 2021-04-30 12:44 2021-05-14 09:00
10. Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji Projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa. 2021-05-04 12:36 2021-05-14 09:00
11. RDW w Lublinie z/s w Bychawie: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 834 na odcinku Bychawa – Stara Wieś: Zadanie Nr 1 – km 26+000 ÷ 26+215 oraz km 26+290 ÷ 26+655, Zadanie Nr 2 – km 29+540 ÷ 34+461 2021-04-28 13:46 2021-05-11 11:00
12. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150” 2021-04-13 11:54 2021-05-11 10:00
13. Remont drogi wojewódzkiej nr 837 Płonka - Staw Noakowski od km 46+400 do km 46+800 2021-04-28 10:41 2021-05-11 09:30
14. RDW w Lublinie z/s w Bychawie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 842, m. Stara Wieś od km 17+350 do km 17+900. 2021-04-26 10:50 2021-05-11 09:00
15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna na odcinku Żelizna - Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050 2021-04-23 09:09 2021-05-10 10:00
16. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda 2021-04-28 09:22 2021-05-10 09:00
17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 853 odcinek Józefów - Długi Kąt od km 24+870 do km 29+600 2021-04-26 10:20 2021-05-07 09:30
18. RDW Biała Podlaska: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-04-23 14:43 2021-05-07 09:00
19. RDW w Puławach: Wykonanie obsługi technicznej (OT) oraz napraw bieżących pojazdów będących na wyposażeniu RDW 2021-04-26 12:54 2021-05-06 10:00
20. Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 2021-04-23 10:11 2021-05-06 10:00
21. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok 30+150 do km ok. 66+960. 2021-04-06 09:33 2021-05-06 10:00
22. RDW w Puławach: Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 69+590 do km 71+590 2021-04-23 18:21 2021-05-05 13:00
23. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 855 na odcinku od km 0+007 do km 4+277 2021-04-21 15:00 2021-05-05 11:30
24. RDW w Puławach: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-04-14 09:42 2021-05-05 10:00
25. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją 2021-04-16 12:05 2021-05-05 10:00
26. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska 2021-04-06 09:19 2021-05-05 10:00
27. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa) 2021-03-31 14:52 2021-05-05 09:00
28. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce- Jawidz w km 25+910 2021-04-14 14:00 2021-04-30 10:00
29. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację odcinków dróg wojewódzkich. Zadanie nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 849 odcinek Józefów - 2021-04-19 10:38 2021-04-30 09:30
30. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) 2021-03-26 10:39 2021-04-29 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne