Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. RDW Zamość: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich. R8.ST.372.2.2024.eb 2024-02-22 10:48 2024-03-28 09:30
2. RDW w Hrubieszowie Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60 do km 59+093 i budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów- granica państwa R3.ST.371.2.2024.rp 2024-02-20 09:18 2024-03-27 10:00
3. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie w 2024 r. R7.ST.372.2.2024 2024-02-15 12:33 2024-03-26 10:00
4. RDW w Hrubieszowie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych. R3.ST.372.5.2024.tk 2024-02-16 09:29 2024-03-22 10:00
5. RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej nr 809 Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin –Lublin – DK S19 na odcinku od km 22+400 do km 28+400 R5.ST.371.2.2024.ek 2024-02-14 14:35 2024-03-21 10:00
6. RDW w Chełmie. Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Obwodu Drogowego w Krzczonowie R2.ST.371.6.2024.jś 2024-02-28 13:48 2024-03-18 09:00
7. RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski - Łęczna na odcinku od km 54+890 do km 59+890 R5.ST.371.1.2024.ek 2024-02-07 15:06 2024-03-14 10:00
8. Dostawa samochodów dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie DZU.372.22.2024.dk 2024-02-08 09:10 2024-03-14 09:00
9. RDW w Białej podlaskiej :Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej R1.ST.372.2.2024.tb 2024-02-07 12:28 2024-03-12 09:00
10. RDW Biała Podlaska: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno R1.ST.372.4.2024.tb 2024-02-28 12:10 2024-03-07 09:00
11. „RDW w Zamościu: usługi ścinki poboczy” R8.ST.372.3.2024.eb 2024-02-26 12:18 2024-03-05 09:30
12. RDW w Puławach: Usługi ścinki poboczy R6.ST.372.16.2024.sj 2024-02-23 12:31 2024-03-05 09:00
13. RDW w Lublinie z/s w Bychawie: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 33 szt. obiektów mostowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie R4.ST.372.13.2024.ik 2024-02-26 13:30 2024-03-05 09:00
14. RDW Puławy: Remont drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Województwa od km 2+725 do km 11+620 i od km 13+030 do km 14+273 R6.ST.371.1.2024.sj 2024-02-02 14:15 2024-03-04 09:00
15. RDW w Puławach: Pozimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach” R6.ST.372.10.2024.sj 2024-02-22 15:00 2024-03-01 11:00
16. USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE” MU/01/ZP/2024 2024-01-18 13:29 2024-02-19 11:00
17. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2024 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. DZU.371.1.2024.ms 2024-01-18 09:07 2024-02-19 09:00
18. RDW we Włodawie Budowa budynku garażowego w RDW we Włodawie przy ul. Lubelskiej 60 R7.ST.371.1.2024.nk 2024-01-31 12:17 2024-02-15 10:00
19. Remont odcinków dróg wojewódzkich nr 853 od km 47+530 do km 50+340 oraz nr 835 od km 70+710 do km 72+800 R8.ST.371.22.2023.eb 2023-12-19 10:04 2024-02-14 09:30
20. RDW w Hrubieszowie. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. R3.ST.372.4.2024.rp 2024-01-31 10:11 2024-02-08 10:00
21. RDW Zamość: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości 120 Mg R8.ST.372.1.2024.eb 2024-01-29 12:41 2024-02-08 09:30
22. RDW w Chełmie Remont drogi wojewódzkiej Nr 837 odc. Pilaszkowice - Żółkiewka od km 20+300 do km 24+160 i od km 27+416 do km 28+000 R2.ST.371.45.2023.jś 2023-12-29 10:16 2024-02-08 09:00
23. Remont odc. drogi wojewódzkiej nr 853 Majdan Nowy - Józefów -Tomaszów Lub. od km 1+600 do km 6+200 oraz od km 19+900 do km 21+900 R8.ST.371.21.2023.eb 2023-12-18 10:09 2024-02-06 09:30
24. RDW w Białej Podlaskiej Remont drogi wojewódzkiej nr 806 odc. Łuków – Dębowica od km 1+937 do km 6+457 R1.ST.371.18.2023.tb 2023-12-19 15:34 2024-02-06 09:00
25. Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 26+100 do km 30+100 R7.ST.371.35.2023.nk 2023-12-29 09:28 2024-02-05 10:00
26. Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 830 do stacji kolejowej Sadurki Małe”. DZU.372.16.2024.dk 2024-01-25 08:34 2024-02-02 09:00
27. RDW we Włodawie: Remont drogi wojewódzkiej Nr 812 na odcinku od km 75+780 do km 77+700 oraz od km 89+395 do km 92+475 R7.ST.371.34.2023.nk 2023-12-27 10:53 2024-02-01 10:00
28. RDW Zamość: Remont drogi wojewódzkiej nr 863 Dąbrówka – Bukowina - Tarnogród od km 24+750 do km 28+920 i od km 29+920 do km 32+975. R8.ST.371.20.2023.eb 2023-12-15 10:37 2024-02-01 09:30
29. RDW w Chełmie Remont drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 1+597 do km 6+810, długości 5,213 km R2.ST.371.43.2023.jś 2023-12-18 09:37 2024-01-30 09:00
30. RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku od km 144+810 do km 148+277 w miejscowości Matcze R3.ST.371.26.2023.nn 2023-12-18 10:47 2024-01-26 10:00
Legenda
- Current
- Archive